Kultakorut.com -verkkokaupan käyttöehdot ja ohjeet

Valitse aineisto:

» Tietosuojaseloste

» Toimitusehdot

» Usein kysytyt kysymykset (FAQ)


Kultakorut.com tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot tilatakseen tuotteita Kultakorut.com -verkkokaupasta.

1. Rekisterinpitäjä

KP Invest Oy (myöhemmin ”Kultakorut.com” tai ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2133165-0

Yhteystiedot:
PL 58
02401 KIRKKONUMMI

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa tehdään tietosuojavastaavalle:
KP Invest Oy / Toni Vesterinen
PL 58
02401 KIRKKONUMMI
info@kultakorut.com

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kerätään Kultakorut.com -verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden (myöhemmin ”Rekisteröity”) henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilaukseen liittyvään yhteydenpitoon (puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tilauksen toimittamiseen (nimi, osoite).

Henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin ainoastaan erillisellä luvalla.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilötiedot:

- nimi

- osoite

- sähköpostiosoite

- puhelinnumero

- ip-osoite

Asiakastiedot:

- tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

- maksutapa

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kultakorut.com. Kun pyynnöt tehdään sähköisesti on meillä oikeus pyytää lisätietoja rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallentamamme tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tai pseudonymisoimme tiedot. Jos tietojen poistolle ei ole perusteita ilmoitamme syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa tuotteita tai palveluita, Kultakorut.com -sivuston kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan Rekisterinpitäjän seuraaville yhteistyökumppaneille:

- Maksujenvälittäjälle (Maksuturva Group Oyj, Y2121703-0). Maksujenvälittäjä toimii malta osaltaan rekisterinpitäjänä ja saattaa pyytää Rekisteröidyltä lisätietoja riippuen valitusta maksutavasta.

- Suomen Tarviketukku Oy (Y1528183-7)

Rekisterinpitäjä on varmistanut yhteisellä tietojenkäsittelysopimuksella tai muuten, että yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja lakien ja asetusten mukaisesti.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, mikäli tietojen luovutukselle on lakisääteinen peruste..

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus ja he näkevät rekisterissä olevia henkilötietoja ainoastaan niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilötietojärjestelmään pääsy on rajattu henkilökohtaisin salasanoin.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Muokattu: 19.05.2020